กองแพทยศาสตร์ศึกษา

ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465 ,27465

นิสิตแพทย์
 
กองแพทยศาสตร์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา 2559
 
กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
   ปฏิทินวิชาการ


 

 
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (12/4/2017)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14-30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. บริเวณหน้าห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2534-7465 ,ภายใน 2-7465 ...   อ่านต่อ..


 เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (14/11/2016)
     ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด)   ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด: อิสระ)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   ประมวลภาพกิจกรรม

 

 พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 (19/6/2017)  
     กองแพทยศาสตร์ศึกษาร่วมกับคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะอาจารย์และผู้ปกครองนิสิตแพทย์เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 .....   อ่านต่อ..


 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2559 (2/6/2017)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา และคณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันท์ จก.พอ. เป็นประธานในพิธี เมื่อ 31 พ.ค.60    .....    อ่านต่อ..


 Bye Extern กิจกรรมอำลานิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (25/4/2017)
     Every ending has a new beginning...กองแพทยศาสตร์ศึกษาจัดงาน Bye Extern กิจกรรมอำลานิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในธีม white & Jeans โดยมีอาจารย์แพทย์และนิสิตแพทย์ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เมื่อ 21 เม.ย.60 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทองใหญ่ ...   อ่านต่อ..


 พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2559 (24/4/2017)
     พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์ จก.พอ. เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2559 และได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง "ของฝากจากครู" ให้แก่นิสิตแพทย์ พร้อมกันนี้ พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ให้โอวาทพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่นิสิตแพทย์ เมื่อ 21 เม.ย.60   ....   อ่านต่อ..


 การประเมินการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2559 (4/4/2017)
     กองแพทย์ศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสัมมนา เรื่องการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีการศึกษา 2559 เพื่อค้นหาข้อมูลป้อนกลับและนำมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตแพทย์ต่อไป เมื่อวันที่ 1-2 เม.ย. 60 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี  ....   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..