กองแพทยศาสตร์ศึกษา

ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465 ,27465

นิสิตแพทย์
 
กองแพทยศาสตร์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา 2559
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1/2560
 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
   ปฏิทินวิชาการ


 

 
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖
- 

การประกวด
คลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น

BAH CHANNEL
Bhumibol Adulyadej Hospital

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (14/11/2016)
     ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด)   ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด: อิสระ)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   ประมวลภาพกิจกรรม

 

 การอบรมการใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา World Federation for Medical Education (WFME) (17/8/2017)  
     พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา World Federation for Medical Education (WFME) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ รศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร โดยมี คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษา รพ.ฯ และอาจารย์แพทย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์เข้ารับการอบรม  อ่านต่อ..


 พิธีไหว้ครูนิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 (2/8/2017)
     พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์ จก.พอ. พร้อมด้วย รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ประธานได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่ ร.อ.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ อาจารย์แพทย์กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ , พญ.พิมวิชญา ซื่อทรงธรรม กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ และนายธนดล  อ่านต่อ..


 โครงการสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560 (19/6/2017)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษาและคณอก.กิจการนิสิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์ รพ.ฯ ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตแพทย์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลในการใช้ชีวิตและการเรียนแพทย์ในชั้นคลินิก เมื่อวันที่ 17 - 18 มิ.ย. 60 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม 17-18 มิ.ย.60 .....   อ่านต่อ..


 ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2560 (19/6/2017)
     คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่1 และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ และการสัมมนาดูงานนอกสถานที่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1 เมื่อวันที่ 21 - 23 มิ.ย. 60 ณ บน.1 และ ชาโต เดอ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อให้แพทย์ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจการปฏิบัติงาน ภารกิจของกองทัพอากาศและภารกิจของรพ.ฯ .....   อ่านต่อ..


 พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 (19/6/2017)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษาร่วมกับคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะอาจารย์และผู้ปกครองนิสิตแพทย์เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 .....   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..