ผู้ป่วยนอก
ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ลงวันที่ 20-07-2560
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
ห้องผ่าตัด
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวบริการ
 วันหยุดประจำเดือนเมษายน 2561 (15/3/2018)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก,คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในวันที่ 6 ,12-16 เมษายน 2561 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ  อ่านต่อ..


 ปิดคลินิกพิเศษนอกเวลา เดือนเมษายน-ธันวาคม 2561 (15/3/2018)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "ปิด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เดือนเมษายน-ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร. 0-2534-7000  อ่านต่อ..


 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (16/1/2018)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา1600-2000 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 0800-1200 ณ บริเวณชั้น1 อาคารคุ้มเกศ และชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7000,0 2534 7312...  download>> แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ     อ่านต่อ..


 ประกาศวันหยุดราชการประจำปี 2561 (15/1/2018)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก,คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ตามรายละเอียด >>> กำหนดวันหยุดราชการ วันชักและประดับธงชาติ ประจำปี 2561 คณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งสิ้นเป็น 5 วัน คือ วันที่ 12-16 เมษายน 2561  อ่านต่อ..


 ศูนย์โรคภูมิแพ้... แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ (30/11/2017)
     ศูนย์โรคภูมิแพ้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ วันจันทร์ (โรคภูมิแพ้ในเด็ก) เวลา 13.00-16.00 น., วันอังคาร (โรคภูมิแพ้ผู้ใหญ่-ให้บริการทดสอบการแพ้ยาทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน) เวลา 09.00-14.00 น., วันพุธ (โรคภูมิแพ้ในเด็ก) เวลา 09.00-12.00 น. เริ่มวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง โทร. 0-2534-7862  อ่านต่อ..


 บริการให้คำปรึกษาด้านโภชนบำบัด (31/10/2017)
     หน่วยโภชนบำบัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ยินดีให้คำปรึกษาด้านโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจนอกเวลา (ผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน, มีปัญหาด้านการทานอาหาร และผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหาร) ให้บริการทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ ... เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  อ่านต่อ..


 ขอความร่วมมือในการงดสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาล (8/6/2017)
     31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้ทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่ จึงใครขอความร่วมมือในการงดสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการสูบบหรี่ค่ะ  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   คำแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ

 แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  

 คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI 
 คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 
 ดาวน์โหลด เอกสารการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 ดาวน์โหลด เอกสารการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English 

 
 จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการห้องเวชระเบียน ชั้น 2
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการ(สิทธิ์ประกันสุขภาพ,ประกันสังคม)
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการห้องตรวจทันตกรรม
ทั้งหมด..
   สิทธิ ประกันสังคม
 อุ่นใจประกันสังคมดูแล ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์
 คุณเป็นผู้ประกันตน มาตราอะไร?
 สาระน่ารู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39
 สิทธิประกันสังคมควรรู้ กรณีเสียชีวิต
 ทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบประกันสังมาตรา40
 สมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้ววันนี้
 ลูกจ้างลาออก-เลิกจ้าง ประกันสังคมพร้อมดูแล
 ชำระเงินสมทบ มาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์ Big-C ได้แล้ว
 ประกันสังคมดูแล คุณพ่อ-คุณแม่ สิทธิคลอดบุตร
 คนพิการใช้สิทธิประกันสังคมได้
ทั้งหมด..
   สิทธิ ประกันสุขภาพ สปสช.
 
 กรณีที่ถูกหมากัด แมวกัด แมวข่วน
 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คุ้มครองการบำบัดทดแทนไต
 จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กทม.
 หากเจ็บป่วยและต้องทำการรักษาจะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ได้อย่างไร ?
 เรื่องทันตกรรมกับสิทธิหลักประกันสุขภาพใช้อะไรได้บ้าง
 ใช้สิทธิตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่
 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับการบำบัดทดแทนไตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 ข้อมูลสำหรับประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
 วารสาร...ก้าวใหม่หลักประกันสุขภาพ
ทั้งหมด..
   สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ

 
 การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ. แทนทุกบริษัทประกันภัย
 เอกสารประกอบที่ใช้เพื่อเบิกค่าสินไหมทดแทน
 เมื่อประสบภัยจากรถ
 วงเงินความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
 การจำหน่าย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์
 ค้นหาสาขาบริษัทกลางฯทั่วประเทศ
 รับเรื่องร้องเรียน
 Call Center 1791
 คำถามที่ถามบ่อย | FAQ
 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ทั้งหมด..
   สิทธิ กรมบัญชีกลาง
 
 สวัสดิการรักษาพยาบาล
 ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
 สวัสดิการรักษาพยาบาล
 ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง
 หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา
 ขั้นตอนการขอยื่นรับบำเหน็จรายเดือน
 คู่มือประชาชน
 คำถามที่ถามบ่อย | FAQ
 กรมบัญชีกลาง
 ผู้ป่วยสิทธิบริษัท คู่สัญญา
ทั้งหมด..