กองศัลยกรรม
 
ข้อมูลหน่วย
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
ประวัติ
 
รายชื่อผู้บริหาร / กรรมการบริหารของภาควิชา
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ: หน่วยงานกองศัลยกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
วิจัย และวิชาการ
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2561
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557
 
การผ่าตัดด้วยกล้อง
 
Collective Review
 
นำเสนอผลงานวิจัย SAGES Meeting 2015
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว ประจำปี 2557
บริการประชาชน
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
Download| เอกสารประชุมวิชาการ
 
Good Surgical Practice: Minimally Invasive Surgery
 
Good Practice in Surgery: Perioperative care
บทความ
เฮฮา...ประสาศัลย์
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนและบริการ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
แพทยสภา
 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
China Burns, Wounds & Ulcers
 
WeBSurge World Electronic Book of Surgery
 
Surgical Infections W-Journals Online
 
MedlinePlus
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2561
   

                    

เรื่อง PRACTICAL POINTS IN SURGICAL ONCOLOGY  
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561
เวลา 08.00- 15.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ
สอบถามข้อมูลได้ที่ พ.อ.อ.นันท์นภัส ศรีโสภา 087-494-1720

 
 
 
   ข่าวประสัมพันธ์
.
 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2562
     คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จะดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในตำแหน่งนายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (นายทหารชั้นสัญญาบัตร) จำนวน 3 อัตรา  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2561
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง PRACTICAL POINTS IN SURGICAL ONCOLOGY ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00- 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พ.อ.อ.นันท์นภัส ศรีโสภา 087-494-1720  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ภาพกิจกรรม
 พิธีจบการศึกษาแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 (30/5/2018)
     อาจารย์แพทย์กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 ของกองในโอกาสสำเร็จการศึกษา  อ่านต่อ..

 พิธีทำบุญกองศัลยกรรมเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 (2/2/2018)
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 และอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ป่วยศัลยกรรมที่ถึงแก่กรรม โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดเจริญธรรมารามจำนวน 9 รูปประกอบพิธี ในการนี้ประธานฝ่ายสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับหอผู้ป่วยชั้น 6 ที่ทำการปรับปรุงใหม่ด้วย เมื่อ 31 ม.ค.61 ...    อ่านต่อ..

 งานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่..รัก(ษ์)ถิ่นไทย..เก๋ไก๋..สไตล์ศัลย์ (2/2/2018)
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ "ปีใหม่..รัก(ษ์)ถิ่นไทย..เก๋ไก๋..สไตล์ศัลย์" เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมีอาจารย์แพทย์ พยาบาล แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากร กศก.รพ.ฯ ร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายในงานมีการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นประจำปี 2560 และหอผู้ป่วยศัลยกรรมดีเด่น ซึ่งได้แก่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชั้น 6/2 และมีการแสดงจากแพทย์ประจำบ้านและพยาบาล เมื่อ 31 มค.61 ...    อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   BAH CHANNEL Bhumibol Adulyadej Hospital

VDO BAH CHANNEL Bhumibol Adulyadej Hospital 

-
   นานาสาระเรื่องสุขภาพ
.
 การคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่
     การตรวจคัดกรองมีความสำคัญมากในการตรวจพบโรคตั้งแต่ยังไม่มีอาการ และทำให้รักษาโรคได้ทันท่วงที  สำหรับผู้ที่ควรเข้ามารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือบุคลที่มีอายุมากกว่า 50 ปี โดยไม่จำเป็นต้องมีอาการแต่มีอาการที่น่าสงสัย หรือบุคคลที่มีอายุกว่า 40 ปี โดยมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้...ที่มา: ติดตามสาระดี ๆ น่ารู้จากคุณหมอกองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในโอกาสต่อไปนะคะอ่านต่อ


 สารเคมี
     โดยทั่วไปแล้วสารเคมีที่มีค่าพีเอช (pH)< 2 หรือ> 11.5 จะมีฤทธิ์กัดกร่อนต่อผิวหนัง เมื่อใช้เกณฑ์การจำแนกของ OECD จะพบว่าสารเคมีส่วนใหญ่ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงที่เป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บต่อระบบทางเดินอาหารอ่านต่อ


ทั้งหมด..