ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ลงวันที่ 20-07-2560
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
ห้องผ่าตัด
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
 
 • ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 •  


  ห้องตรวจทันตกรรม

  ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ ติดต่อสอบถามโทร. 02 5347934 ,โทร.ภายใน 27934

    ประชาสัมพันธ์...ระบบบริการผู้ป่วยทางทันตกรรม

   
   ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ

   บริการ                  : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00-12.00 น.

   หมายเลขโทรศัพท์ : โทร. 02 5347934,โทร.ภายใน 27934

   ปรับปรุงข้อมูล       :  30/10/2555

  โรค/ สาขา

  จันทร์

  อังคาร

  พุธ

  พฤหัสบดี

  ศุกร์

  ทันตกรรมทั่วไป

  น.อ.หญิงวรัญญา ณาณสาร

  น.อ.หญิงรัตนาพร ตีระวัฒนานนท์
  น.อ.หญิงปิยธิดา เนียมประดิษฐ์
  น.ท.หญิงปริยกมล ถาวรนันท์
  น.ต.หญิงพนาวัลย์ กระแสร์ตานนท์
  ร.อ.หญิงเพ็ญนภา ธรรมรัต
  ร.อ.หญิง สาธิตา
      เกษรมาลา

  น.อ.หญิงวรัญญา ณาณสาร

  น.อ.หญิงรัตนาพร ตีระวัฒนานนท์
  น.อ.หญิงบุญธิดา โชติชนาภิบาล
  น.อ.หญิงอนุตตรา วรวรรณปรีชา
  น.อ.หญิงปิยธิดา เนียมประดิษฐ์
  น.ท.กำธร เกียรติมานะกุล
  น.ต.หญิงพรรณิภา ศรีวนิชย์
  ร.อ.หญิงเพ็ญนภา ธรรมรัต
  ร.ท.หญิงรัฐติยา
     ปุณยานันต์

  น.อ.หญิงวรัญญา ณาณสาร

  น.อ.หญิงรัตนาพร ตีระวัฒนานนท์
  น.อ.หญิงบุญธิดา โชติชนาภิบาล
  น.อ.หญิงปิยธิดา เนียมประดิษฐ์
  น.ท.กำธร เกียรติมานะกุล
  น.ท.หญิงปริยกมล ถาวรนันท์
  น.ต.หญิงพนาวัลย์ กระแสร์ตานนท์
  น.ต.หญิงณัฎฐินี จิตต์จรัส
  ร.ท.หญิงรัฐติยา
      ปุณยานันต์

  น.อ.หญิงวรัญญา ณาณสาร

  น.อ.หญิงบุญธิดา โชติชนาภิบาล
  น.อ.หญิงอนุตตรา วรวรรณปรีชา
  น.อ.หญิงปิยธิดา เนียมประดิษฐ์
  น.ท.กำธร เกียรติมานะกุล
  น.ต.หญิงพนาวัลย์ กระแสร์ตานนท์
  ร.ท.หญิงรัฐติยา
     ปุณยานันต์
  น.อ.หญิงวรัญญา ณาณสาร
  น.อ.หญิงรัตนาพร ตีระวัฒนานนท์
  น.อ.หญิงบุญธิดา โชติชนาภิบาล
  น.อ.หญิงอนุตตรา วรวรรณปรีชา
  น.ต.หญิงพนาวัลย์ กระแสร์ตานนท์
  น.ต.หญิงณัฎฐินี จิตต์จรัส
  น.ต.หญิงพรรณิภา ศรีวนิชย์
  ร.อ.หญิงเพ็ญนภา ธรรมรัต
  ร.อ.หญิงสาธิตา
     เกษรมาลา

  ปริทันตวิทยา

  น.อ.หญิงนิวัตวาร พัฒน์ชนะ

  น.อ.หญิงบุญธิดา โชติชนาภิบาล

  น.อ.หญิงนิวัตวาร พัฒน์ชนะ

  -

  น.อ.หญิงนิวัตวาร พัฒน์ชนะ

  น.อ.หญิงนิวัตวาร พัฒน์ชนะ

  ทันตกรรม 
      สำหรับเด็ก

  น.อ.หญิงอนุตตรา วรวรรณปรีชา

  น.ต.หญิงพนาวัลย์ กระแสร์ตานนท์

  -

  น.ท.หญิงปริยกมล ถาวรนันท์

  -

  ศัลยศาสตร์
     ช่องปาก

  น.ท.กำธร เกียรติมานะกุล

  -

   

  -

   

  -

   

  น.อ.หญิงปิยธิดา เนียมประดิษฐ์

  ทันตกรรมบูรณะ

          -

  -

  ร.อ.หญิงสาธิตา

      เกษรมาลา

  -

  -

  ทันตกรรม
     ประดิษฐ์

   (ใส่ฟันปลอม )

  -

  น.ต.หญิงณัฎฐินี จิตต์จรัส


  -
  น.ต.หญิงณัฎฐินี จิตต์จรัส

  -

  รักษาคลองรากฟัน ทันตกรรมจัดฟ้น

  น.ต.หญิงพรรณิภา ศรีวนิชย์ 

  -

  -

  น.ต.หญิงพรรณิภา ศรีวนิชย์ 

  น.ต.หญิงพรรณิภา ศรีวนิชย์ 

   -
  ร.ท.หญิงรัฐติยา
      ปุนยานันต์
   

  <<- BACK