ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ลงวันที่ 20-07-2560
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
 
 • ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 •  


  แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

  ให้บริการ  (กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ)

   วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา 16.00–
  20.00 น. ให้บริการที่ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ และอาคารคุ้มเกศ
                                   
  (ปิดรับบัตรเวลา 19.30.)
   วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา 08.00-12.00 น. ให้บริการที่ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ และอาคารคุ้มเกศ
                                    
  (ปิดรับบัตรเวลา 11.30 น.)

  ให้บริการแก่
    บริการ
  ประชาชนทั่วไป 
    ผู้มีสิทธิเบิกเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง
         
   (เสียค่าบริการคลินิกพิเศษนอกเวลา 450 บาท สามารถเบิกตามระเบียบกรมบัญชีกลาง 50 บาท)
   
  ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ สามารถเบิกได้ตามสิทธิ

  ห้องเจาะเลือด
    
  อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 (บริเวณหน้าห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ และห้องตรวจอายุรกรรมเดิมสีเหลือง)
   
  บริการเจาะเลือดนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.
    บริการเจาะเลือดวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.30-11.00 น. ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม /ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
          สามารถเบิกค่าตรวจได้ตามสิทธิ์ และเสีย ค่าบริการครั้งละ 100 บาท (เบิกไม่ได้)
    สำหรับผู้ที่มีใบนัดเจาะเลือดจากแพทย์
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องเจาะเลือด ชั้น 2   
  0 2534 7619,  2-7619  
       

  ห้องตรวจรังสีกรรม 
   
  อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2
  บริการนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.,วันเสาร์-วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น. สำหรับผู้ที่มีใบนัดแพทย์
    แมมโมเกรม (Mammogram) 
    อุลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
    เอกซ์เรย์ทั่วไป
        สอบถาม  0 2534 7205 เวลา 13.00-15.00 น.

  เปิดให้บริการเพิ่มเติม วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น. ,วันเสาร์ เวลา 08.00-11.00 น.

  • ตรวจร่างกายสมัครงาน,ตรวจร่างกายศึกษาต่อ,โปรแกรมตรวจสุขภาพ 
   (ใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ) โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
   ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ สอบถาม  0 2534 7913-6
  • ดาวน์โหลดแผ่นพับ:    ตารางแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Updat 2/09/2561
  • ตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิประกันสังคม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
   โทรจองคิวล่วงหน้าที่เวชระเบียน หมายเลข 0-2534-7679 รับวันละ 10 คิว ตรวจทุกวันพุธ
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ใช้ได้เฉพาะสิทธิเงินสด (ไม่รวมค่าบริการ)
   มี 2 ยี่ห้อ ราคา 1,196 บาท และราคา 872 บาท
   คนไข้อายุต่ำกว่า 13 ปี ฉีด 1 เข็ม
   คนไข้อายุมากกว่า 13 ปี ฉีด 2 เข็ม
  • ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A ,B ไม่รวมค่าบริการ ใช้ได้เฉพาะสิทธิเงินสด ขึ้นบัตรที่เคาน์เตอร์คัดกรอง ตรวจสอบภูมิคุ้มกันก่อนว่ามี หรือไม่
   ตับอักเสบ A เข็มละ 780 บาท ฉีด 2 เข็ม
   ตับอักเสบ B เข็มละ 157 บาท ฉีด 3 เข็ม
 • หมายเหตุ รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจ กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ
 • ที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการสามารถจอดได้ที่อาคารคุ้มเกศ ชั้น 2-9
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
  0 2534 7312
  0 2534 7000

   ปรับปรุงข้อมูล : 12 กันยายน 2561

   


  <<- BACK