ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ลงวันที่ 20-07-2560
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
 
 • ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 •  

  ให้บริการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. โทร.0 2534 7157-8 โทร.ภายใน 2 7157-8 ให้บริการทั้งด้านสูติกรรม และนรีเวชกรรม รวมทั้งการส่องกล้องตรวจภายในปากมดลูก
    ค่าใช้จ่ายห้องตรวจสูตินรีกรรม ...  
    แผ่นพับห้องตรวจสูตินรีกรรม...

   

   อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีฟ้า

   บริการ          : บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00–20.00 ปิดรับบัตร 19.30 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.30
   นัดหมายล่วงหน้า    : เวลา 13.00-16.00 โทร.0 2534 7157-8, โทร.ภายใน 2 7157-8

   ปรับปรุงข้อมูล         :  12/09/2561  10.00

  คลินิก|โรค

  จันทร์

  อังคาร

  พุธ

  พฤหัสบดี

  ศุกร์

  เสาร์

  อาทิตย์

  -

  ร.อ.หญิง วรวรรณ ศิริชัย

  พญ.อรพรรณ แก้วเชื้อ
  นพ.อรุณ เจ๊ะแว
  น.อ.อาภัสร์ เพชรผุด
  น.ต.หญิง ปิยวรรณ ปริยวาทีกุล
  น.ต.หญิงปวีณา ผาลิวงศ์
  น.ต.หญิง ปิยวรรณ ปริยวาทีกุล
  น.ต.หญิงนาฎยา เกื้อกูลรัฐ
  พญ.อรพรรณ แก้วเชื้อ
  น.ต.หญิงปวีณา ผาลิวงศ์
  ร.อ.หญิงกัลยารัตน์ เพชรรัตน์
  ร.ต.หญิงวัลยา อรวัฒนศรีกุล
  พญ.วริษฐา สกุลแสงประภา
  น.ต.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุล
  นพ.ธนนท์ เทศสลุต
  นพ.อรุณ เจ๊ะแว
  น.อ.สินาท พรหมมาศ
  น.ต.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุล

  ร.อ.หญิง วรวรรณ ศิริชัย

  น.อ.หญิง นัทธมน บุรีรัตน์
  น.ต.หญิง ปิยวรรณ ปริยวาทีกุล
  พญ.วริษฐา สกุลแสงประภา
   

   ห้องตรวจ U
  ltrasound   อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 7

   บริการ                         : วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00

   นัดหมายล่วงหน้า          : เวลา 13.00-16.00 ที่ห้องตรวจ ultrasound โทร. 02 534 7424,โทร.ภายใน 27424

   ค่าตรวจ                       : 1,050 บาท

   ปรับปรุงข้อมูล              : 30/10/2555 10.00

  คลินิก|โรค

  จันทร์

  อังคาร

  พุธ

  พฤหัสบดี

  Ultrasound

  - - - -
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0 2534 7221, 0 2534 7000

  ขั้นตอนการรับการตรวจ ปรับปรุงข้อมูล 24/03/57 การเข้ารับบริการห้องตรวจโรคสูตินรีกรรม(แผนกนรีเวช),การเข้ารับบริการห้องตรวจโรคสูตินรีกรรม(แผนกฝากครรภ์),ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ, คำแนะนำอื่น ๆ ...อ่านต่อ


  <<- BACK