โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา

ห้องตรวจศัลยกรรม

Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ
อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีแดง  ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น. โทร.0 2534 7166 ,โทร.0 2534 7169

 บริการ : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 0800-1600
 หมายเลขโทรศัพท์
: โทร.0 2534 7166 ,โทร.0 2534 7169
  ปรับปรุงข้อมูล : 25/09/2557 10.00
 
คลินิก|โรค

วันจันทร์

วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

ศัลยกรรม
ทั่วไป

สาย 2
 
อ.ฉัตรชัย สุนทรธรรม
อ.เพชร เกษตรสุวรรณ
อ.ชัยยา จันทร์ใส
อ.สมนึก ลัทธินานนท์
อ.กฤษดาพงศ์ เครือเถาว์
อ.อรพิชญ์ ขยันกิจ
อ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด
อ.เจษฎา อธิกคุณากร
สาย 1
 
อ.โพชฌงค์ ซื่อสัตย์
อ.อภิชาติ พลอยสังวาลย์
อ.นพดนัย ชัยสมบูรณ์
อ.อัศวิน คนชม
อ.วัฒนศักดิ์ เพิ่มศักดิ์
อ.ปณต ยิ้มเจริญ
อ.ณพงศ์ กิจพาณิชย์
อ.เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุล

ศัลยกรรมทั่วไป

 
สาย 1 ออกตรวจวันพุธเลขคี่
 สาย 2 ออกตรวจ วันพุธเลขคู่
สาย 1
 
อ.สุพงษ์ เขมโมษิต
อ.อภิชาติ พลอยสังวาลย์
อ.นพดนัย ชัยสมบูรณ์
อ.อัศวิน คนชม
อ.ปณต ยิ้มเจริญ
อ.ณพงศ์ กิจพาณิชย์
อ.เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุล
สาย 2
 
อ.ฉัตรชัย สุนทรธรรม
อ.เพชร เกษตรสุวรรณ
อ.ชัยยา จันทร์ใส
อ.กฤษดาพงศ์ เครือเถาว์
อ.อรพิชญ์ ขยันกิจ
อ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด
อ.เจษฎา อธิกคุณากร

ศัลยกรรมทรวงอก

- - อ.ยอด สุนทร-วิจารณ์
อ.วรพจน์ วิทยกฤตศิริกุล
- -

ศัลยกรรมเด็ก

-

บ่าย 1230-1530

อ.จันทิรา คงศักดิ์
อ.อรพิชญ์ ขยันกิจ

-

บ่าย 1230-1530

อ.จันทิรา คงศักดิ์
อ.อรพิชญ์ ขยันกิจ

-

ศัลยกรรมอุบัติเหตุ

- -

อ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด

- -

ศัลยกรรมตกแต่ง

บ่าย 1230-1530

อ.จักรกริช สีห์สุรไกร
อ.วีรชัย วีรปกรณ์
อ.สุรินท์นาท เจริญจิตต์

เช้า 0800-1100

อ.ปรีดา จินดา

-

เช้า 0800-1100

อ.กมล วัฒนไกร
อ.ณัฏฐวุฒิ เจียมไชยศรี
อ.วีรชัย วีรปกรณ์
อ.สุรินท์นาท เจริญจิตต์
-

ศัลยกรรม
ระบบประสาท

อ.พรยุทธ ปรีชายุทธ
อ.กลินท์ พนมมาศ
อ.อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์
อ.ยอดรัก ประเสริฐ
อ.จุมพจน์ โสอินทร์
อ.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์
อ.ณัฐพล เลิศการค้าสุข
อ.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์ อ.กลินท์ พนมมาศ
อ.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์
อ.ณัฐพล เลิศการค้าสุข
อ.อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์

ศัลยกรรมระบบ
ทางเดินปัสสาวะ

อ.ดำรงศักดิ์ วังเภตรา
อ.วิษณุ เพ็งอุ่น
อ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ
- อ.วุฒิพันธ์ บรรจง
อ.ธีรวรรณ วะน้ำค้าง
อ.วิษณุ เพ็งอุ่น
อ.ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ์
- อ.ดำรงศักดิ์ วังเภตรา
อ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ

อ.ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ์
 
หมายเหตุ
  • ศัลยกรรมทั่วไป รับเฉพาะผู้ป่วยที่ขึ้นบัตรมา
  • วันพุธ ศัลยกรรมทั่วไปสาย 1 และสาย 2 จะสลับกันออกตรวจ คนละสัปดาห์

คำแนะนำ

  • ถ้าไม่สามารถมาตามวันที่นัดได้ กรุณาติดต่อเลื่อนนัดที่โทร. 025347169 (ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โทร. 025347168)
  • ผู้ป่วยนัดที่ใช้สิทธิ์ จ่ายตรงกรมบัญชีกลางและเงินสด ติดต่อขอขึ้นสิทธิ์ที่ห้องตรวจศัลยกรรม
  • ผู้ป่วยนัดที่ใช้สิทธิ์ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ติดต่อขอขึ้นสิทธิ์ที่ชั้น 2 ห้องสำนักงานสวัสดิการ ทอ.ช่อง 21
  • คลินิกพิเศษเจาะเลือดนอกเวลา เปิดให้บริการในวันเสาร์ เวลา 0730-1130 โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท (เบิกไม่ได้)

 

  • Back & Brain Surgery Clinic (คลินิกศัลยกรรมประสาท) ให้บริการตรวจรักษาวันจันทร์ 0900-1200 และวันพฤหัสบดี 0900-1200,1600-1800


  Hits: 8604 Rating( ) ( 1 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คำแนะนำในการให้บริการ (4/7/2555)
 ห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ. (20/6/2560)
 ห้องตรวจโภชนบำบัด (20/6/2560)
 ศูนย์โรคภูมิแพ้ (3/2/2560)
 ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1 (18/5/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง (28/6/2555)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ (18/5/2552)
 ห้องตรวจโรคสูตินรีกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม (18/5/2552)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]