โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก 

MRI (Magnetic Resonance Imaging) เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ

ขณะนี้เครื่อง MRI ได้เปิดให้บริการ ณ อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1 โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 0830-2400 ติดต่อ MRI โทร. 2-7967 หรือ 0-2534-7967  Hits: 179 [Rate it.]