ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ลงวันที่ 20-07-2560
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
viewbranch
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป  ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา  
  ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา   
เนื้อหา   
 

     หน่วยตรวจสุขภาพ ให้บริการที่ชั้น 2 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล เวลาทำการ 0800-1200,1300-1500 เฉพาะเวลาราชการ โทร 0 2534 7913-6 หรือ ประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร.0 2534 7221

 • ดาวน์โหลดแผ่นพับ:  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine,Rose
 • ขอใบรับรองแพทย์อย่างเดียว หรือตรวจเอ็กซเรย์ หรือสารเสพติด อย่างเดียว ได้ใบแพทย์วันที่มาตรวจ
 • ใบแพทย์มีผล Lab ต่าง ๆ นัด 3 วัน ได้ใบแพทย์พร้อมผลตรวจในเวลาราชการหรือพบแพทย์นอกเวลาราชการเวลา 1600-1930 (ใช้สิทธิเงินสด) ขึ้นบัตรตรวจโรคที่คัดกรอง ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ.
 • คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 • ตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิประกันสังคม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
  โทรจองคิวล่วงหน้าที่เวชระเบียน หมายเลข 0-2534-7679 รับวันละ 10 คิว ตรวจทุกวันพุธ
 • คนไข้ X-ray ฟัน (ตามใบสั่งจากที่อื่น)
  ขึ้นบัตรได้ที่เคาน์เตอร์คัดกรอง ใช้ได้เฉพาะสิทธิเงินสด เวลา 08.00-11.00 น. และ 13.00-14.30 น.
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ใช้ได้เฉพาะสิทธิเงินสด (ไม่รวมค่าบริการ)
  มี 2 ยี่ห้อ ราคา 1,196 บาท และราคา 872 บาท
    คนไข้อายุต่ำกว่า 13 ปี ฉีด 1 เข็ม
    คนไข้อายุมากกว่า 13 ปี ฉีด 2 เข็ม
 • ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A ,B ไม่รวมค่าบริการ ใช้ได้เฉพาะสิทธิเงินสด ขึ้นบัตรที่เคาน์เตอร์คัดกรอง ตรวจสอบภูมิคุ้มกันก่อนว่ามี หรือไม่
    ตับอักเสบ A เข็มละ 780 บาท ฉีด 2 เข็ม
    ตับอักเสบ B เข็มละ 157 บาท ฉีด 3 เข็ม

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 28 พ.ย.2561

 

 

 
 
เปิดให้บริการห้องตรวจ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยให้บริการเฉพาะข้าราชการ ทอ. ในเครื่องแบบที่มีสิทธิบัตรจ่ายตรงของ รพ.ฯ ในวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 0830-1130 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์สายใน ทอ. โทร. 2-1180 <<  ดาวน์โหลดแผ่นพับ  >>

ปรับปรุงข้อมูล:
20 มิ.ย.60
 
ห้องตรวจโภชนบำบัด (ผู้ป่วยนอกที่ปรึกษาโภชนบำบัดและส่งปรึกษานักโภชนาการ) เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมห้องตรวจโภชนบำบัด โทร. 0 2534 7504, เบอร์ภายใน 27504
ปรับปรุงข้อมูล: 20 มิ.ย.60
 

ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง ให้บริการและรับปรึกษาปัญหาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รายชื่อแพทย์ พล.อ.ต.หญิงกณิกา ภิรมย์รัตน์, น.อ.วิษณุ ภู่ทอง, น.อ.จงรักษ์ พรหมใจรักษ์, น.อ.หญิงศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์, นพ.ธนวรรธน์ เครือคล้าย, พญ.สิริรักษ์ กาญจนธีระพงศ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2534-7862

 • วันจันทร์ (โรคภูมิแพ้ในเด็ก) เวลา 13.00-16.00 น.
 • วันอังคาร (โรคภูมิแพ้ผู้ใหญ่-ให้บริการทดสอบการแพ้ยาทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน) เวลา 09.00-14.00 น.
 • วันพุธ (โรคภูมิแพ้ในเด็ก) เวลา 09.00-12.00 น.

ปรับปรุงข้อมูล: 14 พ.ย.60

 อ่านต่อ...
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.  ผู้ป่วยมีสิทธิประกันสังคม ประกันสุขภาพ กรุณาขึ้นสิทธิที่เวชระเบียนชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ช่อง 21-22 ,สิทธิคู่สัญญา ให้ขึ้นสิทธิที่เวชระเบียนอาคารคุ้มเกศ
2.  กดบัตรคิววัดความดันที่ขวามือหน้าต้องตรวจอายุรกรรม ชั่งน้ำหนัก ถือบัตรคิวและใบนัดไว้และให้ดูจอคิวด้านหน้าเคาน์เตอร์(จอด้านขวา)เมื่อถึงคิวให้ยื่นใบนัดเพื่อวัดความดัน
3.  ผู้ป่วยมาไม่ตรงนัด กรุณาขึ้นบัตรที่แผนกเวชระเบียนก่อน
4.  หลังจากวัดความดันแล้ว ท่านจะได้คิวสำหรับพบแพทย์ ให้เข้าไปรอด้านหน้าห้องตรวจ
5.  เมื่อตรวจเสร็จแล้วกรุณาติดต่อจุดบริการที่ 3 เพื่อรับใบยา(ใบแนะนำการตรวจรักษา)และใบนัด
6.  ถ้าต้องการใบแพทย์ กรุณาแจ้งแพทย์ในห้องตรวจ
7.  ถ้าต้องการเลื่อนนัดกรุณาติดต่อโทร. 0 2534 7916 เวลา 1300-1500

ปรับปรุงข้อมูล 16/02/2558

 อ่านต่อ...
 
ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง  อาคารคุ้มเกล้าฯ ย้ายไปให้บริการที่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ (ชั่วคราว) เริ่มวันที่ 3 กันยายน 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2534 7951,53-55 ,โทร.ภายใน 2-7951,53-55

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 31/08/2561
อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีแดง ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30-16.00 น. โทร. 0 2534 7166 ,โทร. 0 2534 7169
 อ่านต่อ...
 
ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น.  โทร. 02-534-7953-4 ,27953-4
 อ่านต่อ...
 

อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีชมพู ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น. โทร. 0 2534 7151-3 ,โทร.ภายใน 2 7151-3
  แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม (6 ก.พ.57)

 อ่านต่อ...
 

อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีส้ม  ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น. โทร. 0 2534 7165 ,โทร.ภายใน 2 7165

 ขั้นตอนการปฏิบัติ

     - ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ ประกันสังคม/ อปท./ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ บริษัทคู่สัญญา กรุณาขึ้นสิทธิที่เวชระเบียนชั้น 2
          อาคารคุ้มเกล้าฯ ช่อง 21-22
     - ผู้ป่วยนัด สิทธิเงินสด/ บัตรจ่ายตรง ติดต่อหน้าห้องตรวจ
     - ติดต่อเลื่อนนัด โทร. 0-2534-7165 (เวลา 1400-1530)
     - ผู้ป่วยที่ต้องเอ็กซเรย์ ก่อนพบแพทย์ติดต่อยื่นใบนัดก่อนเวลานัด 1 ชม.

 อ่านต่อ...
 

เปิดให้บริการ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ทุกวันในเวลาราชการ 0800-1600 น. และนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 1600-1930 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องตรวจสูตินรีกรรม โทร. 02-5347157-8
  ค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม ...
 
ขั้นตอนการรับบริการ  การเข้ารับบริการห้องตรวจโรคสูตินรีกรรม(แผนกนรีเวช),การเข้ารับบริการห้องตรวจโรคสูตินรีกรรม(แผนกฝากครรภ์),ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ, คำแนะนำอื่น ๆ ...

 อ่านต่อ...
 

ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ ติดต่อสอบถามโทร. 02 5347934 ,โทร.ภายใน 27934

  ประชาสัมพันธ์...ระบบบริการผู้ป่วยทางทันตกรรม 

  คนไข้ X-ray ฟัน (ตามใบสั่งจากที่อื่น) ขึ้นบัตรได้ที่เคาน์เตอร์คัดกรอง ใช้ได้เฉพาะสิทธิเงินสด เวลา 08.00-11.00 น. และ 13.00-14.30 น.

 อ่านต่อ...
 

อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น. โทร. 0 2534 7181 ,โทร.0 2534 7185

 อ่านต่อ...
  อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีน้ำตาล ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น.
หมายเหตุ : ถ้าไม่สามารถมาตามวันที่นัดได้ กรุณาติดต่อเลื่อนนัดที่โทร. 025347180
โทร.0 2534 7182 ,โทร.ภายใน 2 7182
 อ่านต่อ...
 
รับบริการตรวจโรคพื้นฐานทั่ว ๆ ไปที่มิใช่โรคเฉพาะทางให้แก่ข้าราชการทหารในเครื่องแบบทุกเหล่าทัพ และข้าราชการตำรวจในเครื่องแบบที่มาด้วยตนเองและมีนัด บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารคุ้มเกศ  ชั้น 4  ...ขั้นตอนการเข้ารับบริการ 
 อ่านต่อ...
 

ห้องตรวจศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ อาคารคุ้มเกศ ชั้น 4 ติดต่อโทร.0 2534 7944-46
 การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echo cardiogram)
 การตรวจสมรรถภาพของหัวใจด้วยการเดินสายพานออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)

 ปรับปรุงข้อมูล : 30/10/2555

 อ่านต่อ...
 
ให้บริการทั้งในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ(จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 1600–2000)  โทร.0 2534-7925 ,หรือโทร. 27925 ,กายภาพบำบัด 0 2534-7927 ,หรือโทร. 27927
 อ่านต่อ...
 

การเปิดบริการคลินิกฝังเข็มในเวลาราชการ เปิดบริการฝังเข็มที่ชั้น 2 อาคารสลากกินแบ่ง ต้้งแต่เวลา 0830-1100 น. วันจันทร์-วันศุกร์ ติดต่อสอบถามโทร. 0 25347625

 
ค่าบริการในเวลาราชการ ใช้สิทธิเงินสด 210 บาท/ครั้ง, สิทธิ์กรมบัญชีกลางและบัตรทองของ รพ.ฯ ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม...

ปรับปรุงข้อมูล 24/03/2558

 อ่านต่อ ..
  ห้องตรวจพิเศษสูติกรรม เปิดให้บริการ ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ ติดต่อสอบถาม โทร.02 534 7947-8 โทร.ภายใน 2-7947-8,02 534 7949-50 โทร.ภายใน 2-7949-50
 อ่านต่อ...
 

เปิดบริการวันจันทร์ -ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 10.00 - 12.00 รับบริการได้ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจนิติเวช โทร. 0-2534-7806 ,2-7806

ปรับปรุงเมื่อ: 20 มิ.ย.60 

 อ่านต่อ...
 

  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้พัฒนาระบบในการสั่งตรวจ MRI กับศูนย์ MRI TRANSTEC (สาขา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.) โดยแพทย์ทุกท่านสามารถสั่งตรวจ MRI ได้ โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมค่าใช้จ่าย และไม่ต้องขอหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายจากสำนักงานประกันสุขภาพ เริ่มตั้งแต่ 28 ก.ย.58 เป็นต้นไป เปิดให้บริการ ณ ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 0830-2400 ติดต่อ MRI โทร. 2-7967 หรือ 0-2534-7967

  คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI

จำนวนทั้งหมด  20 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]